Badrum

Bygga om badrummet

Tidigare har det rådit viss förvirring om vilka regler som gällde för att ett badrum skulle vara byggt på ett fackmannamässigt sätt. Den tiden är över nu. Man kan lugnt använda någon av branschreglerna: GVK:s ”säkra våtrum” eller ”Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV)”. Det som gör att det är viktigt att jobbet utförts fackmannamässigt är försäkringsbolagens syn. Nu kan man alltså välja att följa en av de två rekommendationerna och ändå vara försäkringsmässigt skyddad vid en vattenskada. Däremot är det viktigt att kolla med sitt försäkringsbolag innan man sätter igång jobbet. Vissa bolag accepterar endast ombyggnader som är utförda av fackmän.

Anlitar man professionell hjälp bör man dels se till att vederbörande är auktoriserad av någon av de ovan angivna branschorganisationerna och dels att spara kvittot på det utförda arbetet. Det är beviset för att det verkligen är fackmannen ifråga som har gjort jobbet.

Enligt Folksam är ett vanligt förekommande fel vid ombyggnad av badrum att man har monterat för lite av tätskiktet. När man köper in materialet från byggvaruhandlaren räknar de ut hur mycket tätningsmaterial det är som ska monteras upp. För att det ska fungera så måste man se till att få upp allt tätningsmaterial. Gör man inte det är det risk att fukt så småningom börjar tränga igenom. Det kan alltså uppstå denna typ av problem om man gjort arbetet själv och inte följt anvisningarna till punkt och pricka. Problematiken undviks helt om en fackman har utfört det. Då är det fackmannens garant som gäller.

På If har man regeln att inte ge några anvisningar för hur byggnationen ska gå till. I stället har man kravet på att en fackman ska ha gjort det och lämnat garanti.

Givetvis kan man utföra jobbet själv även omförsäkringen säger något annat. Då får man dock stå risken själv för att det uppstår en vattenläcka. Det kan bli oerhört kostsamt.