Grund

clean-machineInte bara husets fasad behöver målas om med jämna mellanrum. Även husets grund behöver samma noggranna skötsel. En misskött husgrund ger inte bara huset ett tråkigt utseende, den bidrar på sikt till att öka risken för svåra frostskador och därmed också betydligt dyrare reparationer.

Undersök med jämna mellanrum din husgrund för att upptäcka eventuell sprickbildning. Kanske behövs det ett nytt skyddande lager färg som håller fukt borta. När du ska måla om husgrunden är det viktigt att borstabort all lös puts för att färgen ska få bra fäste.