Ventilation

Vikten av god ventilation är inte att underskatta. Bra ventilation gör att du och din familj kan andas ren och frisk luft. En viktig hälsoaspekt som inte kan tas på för stort allvar. Riskerna med dålig ventilation är att fukt leder till mögel och rötskador. Barn är mer känsliga för dålig luft och mögel, och utvecklar lättare allergier och astma av just fukt och mögel. Att se över ventilationen och investera i ren luft är därför av hög prioritet.

Det finns framförallt tre vanliga typer av ventilation idag; självdragsventilation, olika typer av mekanisk ventilation och så kallad hybridventilation. Det finns fördelar och nackdelar med de flesta ventilationssystem och det viktigaste är att ta hänsyn till storlek på huset och vilken funktion ventilationen förväntas uppfylla. Ta kontakt med en fackman för att diskutera och ta reda på vad som rekommenderas för just din hustyp.