Kakel/plastmatta

kakelVid renovering av badrum, duschar eller andra våtutrymmen är det extra viktigt att sätta sig in i de regler som gäller. Byggnormer ändras kontinuerligt, och det har varit speciellt stora ändringar för våtutrymmen.

Grundregeln är att skiktet närmast väggen måste vara en spärr mot fukten, och denna fuktspärr måste vara fackmässigt monterad. Många använder en plastmatta både som golv- och väggmaterial. Med rätt kvalitet och rätt monterat är det ett bra val. Ytterligare ett skäl att anlita en fackman är att vissa golv och väggar, framför allt i källarutrymmen, egentligen inte passar alls som våtutrymme, eftersom väggen i sig inte blir tillräckligt torr.

Om man vill ha kakel en bit upp på väggen finns det plastmattor som tillåter att man kan sätta kakel ovanpå plastmattan. Om man vill ha ett helkaklat våtutrymme finns särskild tätskiktsfolie för tätningen som man kan ha som underlag vid plattsättningen. Många tänker sig att kakel är ogenomsläppligt. Det är sant, men skarvarna läcker desto mer vattenånga.