Färgtyper

I samband med renoveringar är det förstås vanligt att man målar om. Dels kan det bero på att färgen börjar bli dålig, dels kan det vara så att man helt enkelt vill ha en ny färgskala. För att få ett bra resultat vid en ommålning är det viktigt att man använder samma typ av färg som tidigare målats på väggen.

Vanliga typerna av färg är:

  • Slamfärg, typ Falu rödfärg. Känns igen på att träets struktur är synligt genom färgen.
  • Oljefärg och alkydoljefärg har ofta ett ”pulvrigt” ytskikt på det yttersta färgskiktet som brutits ner.
  • Akrylatfärg (plastfärg) har ofta fin, glansig yta, men med sprickor i färgskiktet.

Det enklaste är förstås om man har kvar färg från en tidigare målning, då kan man den vägen avgöra vilken färg det är. I annat fall bör man absolut rådgöra med en färghandel, så att man får en färg som ”går ihop” med den tidigare.

En grundregel vid all ommålning är att göra ett bra underarbete. Om man inte fått bort gammal, lös färg så kommer förstås den nya färgen att släppa.

akrylatfarg oljefarg slamfarg