HTC Superfloor

HTC Superfloor TM är en helt unik metod för att återställa betonggolv i sitt ursprungliga skick. Metoden används redan i många länder, förutom i Sverige av bl.a. Stadax Betongteam också i exempelvis USA och Tyskland, för att renovera och sanera betonggolv. Förutom att man återvinner skönheten får man dessutom ett lättskött och miljövänligt golv på köpet! Metoden innebär att man med diamant som slipämne gradvis bearbetar golvets yta. Man börjar med att avlägsna ytskiktet med de ansamlingar av smuts, fett, färg och annat som samlats under årens lopp och avslutar med att polera upp det till full elegans.

Betong är ett material som numera kan användas för att lägga golv även i de mest estetiskt krävande miljöer lika väl som i en verkstad eller industrilokal. Materialet har visat sig ha alla de egenskaper som är nödvändiga. En fördel är också att det kan framställas i en industriell process utan att behöva bryta direkt i naturen.

Ett betonggolv är mycket härdigt och slitstarkt. Det innebär dock inte att det motstår all användning utan förändring. Fläckar, repor och mindre sprickor är ofrånkomliga vid en intensiv användning i exempelvis en varuhusgalleria. Efter ett antal års användning blir det därför nödvändigt att göra något åt saken.