Färgsättning

Färgsättning handlar mest om två olika delar av färgläran. Den ena delen är hur man uppfattar olika färgers värme. Vissa färger, till exempel rött, uppfattar vi oftast som varmt. Det finns ett stort antal färgsystem. Ett par vanliga är Pantone, NCS och RAL, som alla bygger på att man blandar ett mindre antal grundfärger i vissa proportioner. Med hjälp av dessa färgsystem kan man relativt lätt definiera exakt vad man menar med ”rött” i ett visst fall. Nu finns det förstås inget som säger att varma färger skulle vara ”bättre”, men det är bra att känna till.

Den andra delen handlar om övergångar från färgsättningen i ett rum till färgsättningen i nästa. Det är oftast mindre lyckat att göra för stora hopp i ”färgtemperatur” från ett rum till ett annat närliggande. Dock, ingen regel utan undantag! Med skickligt utförd färgsättning kan man utnyttja kontraster på ett mycket effektfullt sätt!

fargsattning