Köksbelysning

köksbelysningRenovering av kök kan göras i många olika ambitionsnivåer, från ett byte av spis till en hel ombyggnad. Oberoende på graden av renovering finns det praktiskt taget alltid anledning att se över belysningen.

Den mest försummade belysningen brukar vara belysning monterad på undersidan av överskåpen. Numera finns gott om armaturer för sådan montering. De går att bygga upp för sektionsvis belysning eller att man tänder alla på en gång. Givetvis kan man även installera en dimmerfunktion.

En annan, ofta försummad, punkt är takbelysning. Alltför många kök har en enda taklampa. Om man sätter i en stark lampa får man skarpa skuggor, för svag lampa ger förstås för lite ljus för att jobba bra. Lösningen är nästan alltid att sätta in flera taklampor. De behöver inte vara så starka i sig, men tillsammans skapar de en jämn och bra belysning.

I belysningssammanhang talar man ofta om färgtemperatur. Det är en viktig faktor för en behaglig belysning. En glödlampa med låg färgtemperatur har ett gulare sken, högre färgtemperaturer ger blåare/vitare sken. Olika människor har olika upplevelse av färgtemperaturen, man får prova sig fram.