Gipsskivor

Gipsskivor är oumbärliga när du ska bygga väggar, tak, golv med mera. Här får du lite matnyttig information om hur du ska hantera gipsplattorna, hur du beräknar åtgången och vilka verktyg och fästdon du ska använda beroende på belastningen.

Så här hanterar du gipsskivor

Förvara gipsskivor på plant underlag, helst inomhus. Ställ dem på reglar med 600 mm mellanrum. Om du måste förvara skivor utomhus, ska du vara noga med att skydda dem mot fukt.

Res eller lägg skivorna.
Dra inte skivor över varandra. Du kan få repor i ytan med onödigt spacklingsarbete som följd.

Bära gipsskivor

Var försiktig så du inte går emot hörn och kanter. Om du har tillgång till särskilda bärhandtag, kan du ta två gipsskivor åt gången.

Kapa gipsskivor 1

Så här kapar du gipsskivor. Använd en lång stållinjal. Skär med kniven tills du är helt igenom kartongen så gipskärnan ritsas. Anpassa gipsskivorna så de är högst 15 mm kortare än höjden på rummet.

Kapa gipsskivor 2

Bryt skivan neråt där snittet är gjort. Ta bordskanten till hjälp.

Kapa gipsskivor 3

Skär nu igenom kartongen på baksidan.

Slipa kanten

Slipa kanten med ett sandpapper.

Gipsexpander

  • Avsedd för: Vägg
  • Last: 20 kg vägg, 10 kg tak.
  • Verktyg: Borr, skruvmejsel, mollytång

Om infästning

Det finns en mängd fästdon för infästning i väggar och tak av gipsskivor. För tyngre föremål finns många olika alternativ. Fråga i din butik.

Det här är några av de vanligaste krokarna, skruvarna och pluggarna. Uppgifterna om last är tillverkarnas egna. Se även informationen på förpackningen. Avståndet mellan fästpunkterna måste vara minst 200 mm om du ska kunna räkna med full bärförmåga.

Driva, plast, metall
Avsedd för: Vägg
Last: 20 kg
Verktyg: Borr, skruvmejsel

Stålplatti
Avsedd för: Vägg
Last: 20 kg
Verktyg: Borr, skruvmejsel

Hur mycket går det åt?
Antal 900-gipsskivor =
löpmeter vägg x antal lag*

0,9 (skivans bredd) * Räkna samman antalet lag på båda sidorna av väggen.

Duomaxplugg
Avsedd för: Vägg
Last: Röd 10 kg, blå 20 kg.
Verktyg: Borr, skruvmejsel

Ankarplugg
Avsedd för: Vägg
Last: 15 kg
Verktyg: Borr

Smartfix
Avsedd för: Vägg
Last: 5 kg, 10 kg, 15 kg.
Verktyg: Slås in med hammare.

Plastgipsankare och plugg
Avsedd för: Vägg
Last: 20 kg
Verktyg: Hammare, borr

Tips! Tänk på att göra tillägg för spill, t ex 10%. Antalet vinklar och vrår avgör mängden.

Antal 1200-gipsskivor.
Antal 1200-gipsskivor =
löpmeter vägg x antal lag*

1,2 (skivans bredd) * Räkna samman antalet lag på båda sidorna av väggen.

Gipsexpander
Avsedd för: Vägg
Last: 20 kg vägg, 10 kg tak.
Verktyg: Borr, skruvmejsel, mollytång

Takfäste
Avsedd för: Tak
Last: 10 kg
Verktyg: Borr

Rosett med krok
Avsedd för: Tak
Last: 25 kg*
Verktyg: Borr
*Större laster än 10 kg bör inte utnyttjas om du inte gör infästningen i stommen bakom gipsskivorna.

Antal skruv i första och andra lag gipskivor.
Antal skruv vid ett lag gipsskivor och i andra lag vid två lag gipsskivor =
ca 15 st

m2 väggsida

Rosettplugg
Avsedd för: Vägg
Last: 20 kg
Verktyg: Borr, skruvmejsel

Urtag för eldosor.
Urtag för eldosor görs lättast med dosfräs eller hålsåg. Fasa av bakkanten på hålet, så blir det lättare att trä skivan över dosan. Själva elinstallationen får bara göras av en auktoriserad elektriker. Är du osäker på vilka elinstallationer du får göra själv, kan du ringa Elsäkerhetsverket.

Antal skruv i första lag (vid två lag).
Antal skruv i första lag (vid två lag) =
ca 5 st

m2 väggsida

Stålplatti

Avsedd för: Tak
Last: 10 kg
Verktyg: Borr

Mineralullsmängd i väggar.
Mineralullsmängd i väggar = löpmeter vägg x vägghöjd

Gipsankare
Avsedd för: Vägg
Last: 20 kg
Verktyg: Hammare, borr

Löpmeter skenor och reglar.
Löpmeter skenor resp golv- och takreglar = löpmeter vägg x 2

Antal reglar.
Antal reglar =
löpmeter vägg

0,45 (centrumavståndet**)

**Avståndet mellan reglarna.

X-krok, med 1, 2 eller 3 spik
Avsedd för: Vägg
Last: 5 kg, 10 kg, 15 kg.
Verktyg: Liten hammare.

Infästning i speciella förstärkningar

Hålrummet bakom gipsskivorna kan utnyttjas för montering av kortlingar, infästningsplåtar, förstärkningsskivor, fixturer med mera som ger möjlighet att breda ut koncentrerade laster över större yta. Kortlingar monteras lämpligen med GypFix mönsterskyddat kortlingsbeslag. Liknande förstärkningar kan också anbringas utvändigt i form av konsoler, bärskenor, bärläkt etc.